Lastbalansering till laddbox
– Allt du behöver veta

En laddbox för elbilar är ett nödvändigt verktyg för att ladda ditt elfordon. Laddning av elfordon är dock inte helt problemfri. För att säkerställa att alla batterier i fordonet är lika fulladdade, kan det vara nödvändigt att använda lastbalansering till laddbox. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad lastbalansering är och hur det fungerar ihop med laddbox.

Vad är lastbalansering?

Lastbalansering är en process som används för att säkerställa att alla batterier i ett elfordon har samma laddnivå för att förhindra skador på dem. Processen involverar att mäta laddningen på varje enskilt batteri och jämföra det med laddningen på de andra batterierna. Om skillnaden är större än ett visst värde, kommer laddaren att balansera ut laddningen mellan alla batterierna.

När det gäller att använda lastbalansering till laddbox, är processen densamma. Laddboxen hanterar laddningen av alla batterier som ansluts till den och kontrollerar laddnivån på varje enskilt batteri. Om det finns skillnader i laddningen mellan batterierna, kommer laddboxen att justera laddningsavgifterna för att balansera ut nivån. Detta hjälper till att säkerställa att alla batterier får samma laddning, vilket i slutändan kommer att förbättra hållbarheten hos fordonets batterier. Du kan läsa mer om hur en lastbalanserar fungerar hos Svenska Eljouren.

Köp laddbox med inbyggd lastbalansering

En inbyggd lastbalansering i laddboxen ger större pålitlighet och bättre prestanda, samtidigt som du slipper lägga tid på att installation och extrakostnader. Eways erbjuder Zaptec Go med lastbalansering som är kompatibel med de flesta elbilar och laddhybrider. Dessutom kan den enkelt anslutas till ett vanligt eluttag. Lastbalanseringsfunktionen i Zaptec Go ger en mer effektiv laddning av fordonets batterier, vilket hjälper till att förbättra hållbarheten hos batterierna. Zaptec Go är ett utmärkt val för att säkerställa att alla batterier som är anslutna till laddboxen har samma laddnivå.

Lastbalansering – Installation

Installation av lastbalansering kan vara en komplicerad process, och det är därför viktigt att använda sig av en auktoriserad installatör för att säkerställa att den är rätt installerad. En installatör kan hjälpa till att rätta till eventuella felaktigheter som kan uppstå vid installationen, så att du inte får några problem med laddningen eller batterierna. De kan också hjälpa till att felsöka några problem som kan uppstå med systemet, vilket kan göra att du undviker dyra reparationskostnader.

Olika typer av lastbalansering

Det finns olika typer av lastbalansering som kan användas, beroende på tillgänglig teknik. Här är tre vanliga typer:

Seriell lastbalansering

Denna process involverar att mäta laddningen på varje enskilt batteri och jämföra den med laddningen på de andra. Om skillnaden mellan batterierna är större än ett visst värde, kommer laddaren att balansera ut laddningen mellan alla batterierna.

Parallell lastbalansering

I motsats till seriell lastbalansering, involverar denna process att batterierna laddas parallellt. Med parallell lastbalansering kommer batterierna att få samma laddning, vilket säkerställer att batterierna inte överskrider laddningens gränsvärden.

Balanserat laddningssystem

I ett balanserat laddningssystem kommer laddningen att jämnt fördelas över batterierna. Detta system är utformat för att säkerställa att alla batterier kommer att få samma laddning, även om laddnivåerna är olika. Detta är det mest effektiva sättet att lastbalansera ett elfordon.

Lastbalansering till laddbox – Pris

Priset för en lastbalansering till laddbox kan variera beroende på vilken typ av laddbox som du väljer, men kostar vanligtvis mellan 500–1000 kronor. Om du har ett elfordon som är kompatibelt med en laddbox med lastbalansering ska du definitivt överväga att köpa en. Lastbalanserade laddboxar hjälper till att säkerställa att alla batterier har samma laddnivå, vilket gör att de håller längre. Det är en investering som kommer att betala sig på lång sikt!