Elbil – fakta och vanliga frågor

Elbilens historia

Redan på 1800-talet experimenterade människor med elektriska bilar, och vem som uppfann den elektriska bilen är omdiskuterat. Kring 1830-talet uppfanns på olika håll elektriskt drivna fordon av olika slag. Utvecklingen drevs på och det var först på 1920-talet som intresset svalnade något, delvis på grund av längre transportsträckor, men även tack vare upptäckten av stora oljefyndigheter som gjorde bensin billigare, och den bensindrivna bilen ett mer kostnadseffektivt val.

Relativt ointresse

Mellan 1960- och 1990-talen puttrade intresset för elbilen så smått, och nya uppfinningar gjordes med jämna mellanrum. Innan global uppvärmning och rädsla för utsläpp blev allmänt accepterat som ett miljöhot sålde elbilar inte i någon större utsträckning, och ända in på 90-talet var kommersiellt tillgängliga elbilar för långsamma och hade för kort räckvidd för att skapa ett stort intresse.

Elbilens pånyttfödelse

Först på 2000-talet lyckades man börja tillverka elbilar med tillräcklig prestanda för att vara gångbara alternativ på motorvägar och till dagligt bruk för gemene man. 2004 började Tesla Motors att tillverka sin Roadster, som 2008 blev tillgänglig för konsumenter. I svallvågorna av Teslas framgångar fick flera biltillverkare upp ögonen för elbilens potential, och började själva fokusera mer resurser på att ta fram egna modeller.

Elbilen mot framtiden

I dag är elbilens plats på bilmarknaden etablerad, och elbilar är inte längre ett experimentellt marginalfenomen. Alla stora biltillverkare erbjuder elektriska modeller och flera länder erbjuder subventioner för att uppmuntra till köp av miljövänliga elbilar. Över 15 % av bilar i Norge är i dag elbilar, jämfört med 1 % 2014.

Elbil FAQ

Hur många elbilar finns det i Sverige?

I slutet av 2020 var antalet laddbara bilar i Sverige strax över 150 000, och passerade 100 000-gränsen under september 2020. Antalet ökar alltså ständigt och snabbt. Aktuell statistik via elbilsstatistik.se:

Hur lång är elbilars räckvidd?

Olika elbilar kan köra olika långt på en laddning. Räckvidden testas i dag enligt testproceduren WLTP för ett konsekvent sätt att mäta. Räckvidden sträcker sig från strax över 100 km för vissa tunga modeller, till mer än 600 km hos en bil som Tesla Model S.

Vad kostar det att ladda en elbil?

Hur mycket laddningen av elbilar kostar beror på flera faktorer – dels om du laddar den hemma eller på en station, och på hur mycket el bilen drar. En laddstolpe i garaget hemma kostar så klart en del i installationskostnader, men laddningen är därefter mer prisvärd.

Själva laddningen kostar ca 1,5–2 kr per kWh, och en genomsnittlig elbil förbrukar el för ungefär 2500 kr om året. Via Naturvårdsverket kan du även söka om bidrag för att installera laddstation hemma.

På laddstationer varierar priserna kraftigt, men är generellt sett dyrare än att ladda hemma. Ett normalt pris kan ligga kring 3–5 kr per kWh, plus parkeringsavgifter. Hitta laddstationer i hela världen på laddkartan.

Vad kostar en elbil?

I dag finns så många elbilar på marknaden att det inte säger så mycket med ett genomsnittligt pris. Elbilen är mycket billigare att köra än bensin- och dieselbilar, och den kostar mindre i skatt. Elbilarna är dock fortfarande generellt sett dyrare att köpa än andra bilar, men man räknar med att kostnaderna kommer att sjunka. En undersökning från 2019 kom fram till att nypris låg mellan 300 000 och 2 000 000 kr. Därför är också begagnat- och leasing-marknaden för elbilar stor.