Ladda elbilen hemma – tips och råd

Att ladda elbilen ute på vägarna kan vara opålitligt och tidskrävande. Genom att installera en laddstation för elbil hemma i garaget har du alltid enkel tillgång till ett fullt batteri, och laddningen är bra mycket billigare än på laddstationer ute på vägarna.

Laddstation hemma

Om du är intresserad av att installera en laddstation hemma finns det flera saker att tänka på. Allt från installation till drift kräver kunskap, och en pålitlig leverantör som Eways hjälper dig med allt från val av laddstation till installation och test av funktionaliteten. Att kunna ladda elbil hemma innebär en investering, så var noga med kalkylerna för att se vilken lösning som är mest värd för dig.

Kan man ladda elbil i vanligt uttag?

Det är i praktiken möjligt att ladda elbilen i ett vanligt vägguttag, men det är starkt rekommenderat att avstå från det. Vanliga eluttag är inte dimensionerade för de höga effekter det innebär att ladda en elbil. Detta är varför du behöver en laddbox, eftersom den installeras på ett säkert sett och klarar av belastningen utan att vara en brandrisk.

Laddboxen har Typ 2-don för att klara den höga belastningen under lång tid, och anslutningen förhindrar att den kopplas i eller ur under belastning. På Elsäkerhetsverket kan du läsa mer om de regler och krav som ställs på laddning av elbilar.

Vad kostar det att ladda en elbil hemma?

Det är generellt sett billigare att ladda sin elbil hemma jämfört med publika laddstationer ute på vägarna. En snabbladdning på en laddstation kan kosta ungefär 5 kr per kWh vilket motsvarar ungefär 9 kr per mil. Laddar du hemma krävs en lägre effekt och priset sjunker då till ungefär 1,5 kr per kWh – ungefär 3 kr per mil. Den stora kostnaden för att ladda hemma är i stället själva laddboxen, och installationen av den.

Halva installationskostnaden som stöd

Med satsningen Grön teknik kan du få upp till 50 % av investeringskostnaden som skattereduktion när du som privatperson installerar en laddstation hemma. Skattereduktionen hanteras av Skatteverket, där du kan läsa mer om Grön teknik. Hjälp med bidrag till laddbox får du ofta av din leverantör. Läs till exempel mer hos Eways om ladda-hemma-stöd.

Laddning i bostadsrätt

Att kunna erbjuda boende laddstationer för sina elbilar är något fler och fler styrelser i bostadsrättsföreningar ser värdet i. Tillgången till laddstationer ökar värdet och attraktionskraften för bostäderna, och de boende uppmuntras att välja en elbil nästa gång de köper bil. I parkeringsappar som Easypark kan föreningen erbjuda enkel laddning och parkering samtidigt.

Bidrag från Naturvårdsverket

Det har gjort flera satsningar för att uppmuntra användningen av elbilar, och för bostadsrättsföreningar erbjuder Naturvårdsverket ett bidrag för installationen av laddpunkter för boende och anställda.