Elbilar - dåligt för miljön?

Det är lätt att se varför de flesta vid en första anblick ser elbilar som något enbart positivt för miljön. Mindre avgaser är väl bra? För att undersöka hur det faktiskt ligger till krävs dock en lite mer ingående analys än så. Många har argumenterat för motsatsen, att elbilar tvärtom är sämre för miljön än bensin- och dieseldrivna fordon – många av dessa debattörer har dock haft egna intressen i frågan, och har inte sällan varit betalda av just bensinbolag eller biltillverkare.

Konsumenterna styr

Frågan är inte helt enkel att svara på, och olika studier har kommit fram till olika resultat. Klart är dock att utvecklingen går framåt, och miljöpåverkan inom bilindustrin kan ständigt förbättras. Och om mindre miljöpåverkan är något som styr konsumenters val vid bilköp, så kommer övriga biltillverkare att se vart trenden pekar.


Läs mer om elbilens miljöpåverkan hos Naturskyddsverket och SvD.

En elbil

Många bilköpare står idag inför valet mellan elbil och ännu en bensin- eller dieselbil. Det finns både för- och nackdelar med elbilen, och den är inte ett givet val för alla tillfällen. Här är dock 6 argument till elbilens fördel.

Visst finns det även elmotorcyklar på marknaden, och de har kommit långt på senare år. Amerikanska Zero tillverkar elmotorcyklar i olika klasser och SR (Street Racing) är en av de mest populära.